Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DOCOMOMO_TÜRKİYE POSTER SUNUŞLARI XVI

DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI

TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XVI

3-5 Nisan 2020 / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

20. yüzyılda öne çıkan modernizme kamunun dikkatini çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır.  Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Var olan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın on altıncısı 3-5 Nisan 2020 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır. Detaylı bilgi için, bkz. http://www.docomomo-tr.org

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!