Çanakkale Onsekiz Mart University

Çağrı ve Başvuru

 

TEMA

 

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin on altıncısı, 3-5 Nisan 2020 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 

Katılımcıların, 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yapı grubu/yerleşim veya iç mekânları tanıtmaları beklenmektedir.

 

Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

 

Katılım Koşulları ve Süreci

 

- Başvurular en geç  8 Mart 2020 gece yarısına kadar yapılmalıdır.

 

- Başvuru dokümanları postersunuslari.docomomotrgmail.com adresine e-posta ile iletilecektir.

 

- Başvuru, ilgili web sitesinden ulaşılabilen ‘Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu’nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda yapıya ilişkin ulaşılabilen görsel ve yazılı belgeler ile ilgili bilgi verilmeli ve ayrıca bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış  tiff  dosyası) iletilmelidir.

 

- Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

 

- Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı, yerleşim ve iç mekânların dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir. Daha önce çalışılmış ancak iç mekân ölçeğinde incelenmemiş yapılara ait iç mekân poster sunumları yapılabilir. Ayrıca, bugüne kadar DOCOMOMO Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı, yerleşim ve iç mekânlara ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

 

- Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 16 Mart 2020 tarihine kadar kendilerine iletilecektir.

 

- Başvuruları kabul edilenlerin etkinliğe katılacaklarını teyit etmeleri ve katılım ücretini yatırmaları beklenmektedir. Katılım ücreti kişi başı 150 TL (öğrenci katılım ücretleri ise öğrenci belgesi sunan lisansüstü öğrencileri için kişi başı 100 TL, lisans öğrencileri için kişi başı 50 TL) olarak belirlenmiştir. Başvuruları kabul edilen ve konferansta şahsen bulunacak tüm katılımcıların (birlikte tek poster hazırlayanlar dâhil), katılım ücretini, kendilerine e-posta ile bildirilecek banka hesabına 25 Mart 2020 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir. Konferansta şahsen bulunacak katılımcılar konferans kitini (çanta/dosya, özet kitabı, katılım belgesi vb.) alacak; akşam yemeği ve gezi organizasyonuna katılabileceklerdir.

 

- Katılımlarını teyit ederek katılım ücretini yatıran katılımcıların çalışmaları etkinlik programı ve özet kitabında yer alacaktır. Katılımcıların kabul edilen her konu için basılacak özet kitabında yer alacak metinlerinin son halini 25 Mart 2020 tarihine kadar postersunuslari.docomomotrgmail.com adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir.

 

- Katılımcıların, etkinlik boyunca sergilenmek üzere, kabul edilen her yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi/iç mekânı görsel ve yazılı belgelerle tanıtan bir poster hazırlamaları ve basılı posteri  1 Nisan 2020 günü mesai bitimine kadar “DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri XVI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Terzioğlu Yerleşkesi 17100 Çanakkale” adresine posta ile iletmeleri gerekmektedir.

 

- Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları yapı/yapı grubu/yerleşim/iç mekânlardan birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir.

 

- Katılımcıların, etkinliğe gelirken, içinde Yapı tanıtım Formu  (word formatında), yüksek çözünürlükteki görseller, sunuş (ppt formatında) ve yapıya ilişkin posterin dijital kopyasının yer aldığı bir CD ya da USB hazırlamaları ve kayıt sırasında görevli arkadaşlara teslim etmeleri gerekmektedir.

 

- Etkinlikte sunulan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir.

 

- Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, DOCOMOMO_Türkiye web sitesinde yayınlanacak güncellenmiş özet kitapçığından çıkartılacak ve bu çalışmalara “sunulan yapılar” listesinde yer verilmeyecektir.