Çanakkale Onsekiz Mart University

Takvim

Yapı tanıtım formlarının teslimi için son gün: 8 Mart 2020

Kabul edilen yapı tanıtım formlarının duyurulması: 16 Mart 2020

Katılım ücretinin yatırılması için son gün: 25 Mart 2020

Kabul edilen posterlerin özetlerinin gönderilmesi için son gün: 25 Mart 2020

Kabul edilen posterlerin gönderilmesi için son gün: 1 Nisan 2020

Etkinlik tarihi: 3-5 Nisan 2020